Виктор Драгунский «Главные реки Америки»

Хотя мне уже идет девятый год, я только вчера догадался, что уроки все-таки надо учить. Любишь не любишь, хочешь не хочешь, лень тебе или не лень, а учить уроки надо. Это закон. А то можно в такую историю вляпаться, что своих не узнаешь. Я, например, вчера не успел уроки сделать. У нас было задано выучить кусочек из одного стихотворения Некрасова и главные реки Америки. А я, вместо того чтобы учиться, запускал во дворе змея в космос. Ну, он в космос все-таки не залетел, потому что у него был чересчур легкий хвост, и он из-за этого крутился, как волчок. Это раз. А во-вторых, у меня … Continue reading Виктор Драгунский «Главные реки Америки»

Մաթեմատիկա

Բնական թվեր բազմապատկան տեղափոխական և զուգորդական օրենքները   Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը՝ Արտադրիչների տեղերը փոխելիս արտադրյալը չի փոխվում։ Օրինակ՝ 87‧33=33‧87=2871 Բազմապատկման զուգորդական օրենքը՝ Երկու թվերի արտադրյալը երրորդ թվով բազմապատկելու արդյունքը կարելի է ստանալ՝ առաջին թիվը երկրորդ և երրորդ թվերի արտադրյալով բազմապատկելով։ Օրինակ՝ (27‧5)‧6=27‧(5 ‧6)=810     Դասարանական առաջադրանքներ   1․ Ստուգե՛ք հավասարությունը՝ կատարելով բազմապատկումը։ (բազմապատկումը կատարի՛ր paint ծրագրում) 87∙9=9∙87=783 25∙33=33∙25=825 192∙16=16∙192=3072 24∙543=543∙24 =13032     2․ Ստուգե՛ք հավասարությունը: (բազմապատկումը կատարի՛ր paint ծրագրում) (8∙3) ∙5=8∙(3∙5)=120 (2∙18) ∙4=2∙(18∙4)=144 11∙(8∙9)=(11∙8) ∙9=792 27∙(5∙6)=(27∙5) ∙6=810 Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով: 3∙4∙5=60 25∙4∙7=700 20∙10∙17=3400 38∙24∙5=912   Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել առավել … Continue reading Մաթեմատիկա

Ծիրանի ծառը։ Վիլյամ Սարոյան

Մաս առաջին Յուլիսիս Մաքոլին շատ վաղ արթնացավ և արևի տակ առաջին ճառագայթների տակ թռչկոտելով գնաց կով ունեցող հարևանի բակի ուղղությամբ։ Բակ հասնելով, Յուլիսիսը տեսավ կովը։ Փոքրիկ տղան կանգնեց և երկար դիտում էր։ Վերջապես կովատերը դուրս եկավ տնակից՝ ձեռքին մի դույլ և մի աթոռակ։ Մարդը մոտեցավ կովին և սկսեց կթել։ Յուլիսիսը ավելի մոտեցավ և կանգնեց մարդու ճիշտ ետևը։ Եվ, որովհետև դեռևս լավ չէր տեսնում, նա ծունկի եկավ համարյա կովի տակ։ Մարդը տղային տեսավ, բայց ոչինչ չասաց։ Նա շարունակեց կթել։ Իսկ կովն ահա շրջվեց և նայեց Յուլիսիսին, Յուլիսիսն էլ նայեց կովին։ Ըստ երևույթին, կենդանուն դուր չեկավ տղայի այդքան մոտ լինելը։ Յուլիսիսը ելավ … Continue reading Ծիրանի ծառը։ Վիլյամ Սարոյան

Անգլերեն

This is my family. I am taller than my brother and sister but my dad is the tallest. My mum is a vet and my dad is a teacher. I think being a vet is more interesting than being a teacher because you work with animals. I want to be an astronaut – I think this is the most interesting job! Being a vet is easier than being a teacher though, because teachers have to correct lots of homework. My job is the easiest – I’m a student! taller the tallest more interesting most-interesting esier

Grammar practice: Comparatives and Superlatives

Մենք ածականների համեմատական և գերադրական աստիճանները ցույց տալու համար միավանկ ածականներին ավելացնում ենք ‘-er’ , և ‘-est’: small(փոքր) – smaller (ավելի փոքր) – the smallest (ամենափոքր) ‘ier’ և ‘-iest’ ավելացնում ենք ‘y’-ով վերջացող երկվանկանի ածականներին, երբ ‘y’-ից առաջ ունենք բաղաձայն: Այս դեպքում ‘y’-ը դուրս է գալիս: happy (ուրախ) – happier (ավելի ուրախ) – the happiest (ամենաուրախ) Բազմավանկ ածականների համեմատական աստիճանը կազմում ենք՝ օգտագործելով ‘more’: (beautiful – more beautiful :գեղեցիկ-ավելի գեղեցիկ), իսկ գերադրականը՝ ‘the most’-ի օգնությամբ: ( beautiful– the most beautiful:ամենագեղեցիկ). tall-taller-the tallest big-bigger  -the biggest poor-poorer-the poorest old-older-the oldest short-shorter-the shortest strong- stronger- the strongest good-better -the best bad-worse- the worst  little- less-the lesast

Ես Վ․ Սարոյան

Վաղո՜ւց, շա՜տ վաղուց, աշխարհում միայն մի բառ կար՝ «Ես»: Եթե մեկնումեկը ուզում էր ասել.«Բարև, ես եմ», -ուղղակի ասում էր՝ . «ԵՍ»: Եթե ուզում էր ասել. «Ինձ մի նարի՜նջ տուր», կամ՝ «Ի՜նչ գեղեցիկ ծառ է», «Ծիտիկը ծլվլում է», դարձյալ միայն մի բառ էր ասում՝ «Ես»: Դա միակ բառն էր աշխարհում: Մարդկանց մի մասը ուղղակի գոռում էր այդ բառը, մյուսները՝ շշուկով էին ասում, մի քանիսը՝ լացով, ոմանք էլ՝ ծիծաղելով: Չէ՞ որ դա մարդկանց միակ բառն էր: Իսկ կենդանիները… Շունն ասում էր. «Հա՜ֆ-հա՜ֆ-հա՜ֆ, Իսկույն այգի ինձ տարեք, խոտերի մեջ բաց թողեք»: Կատուն ասում էր. -Մյա՜ու-մյա՜ու, Ես ձեր քնքուշ թագուհին եմ, Ձեր բոլորի սիրելին եմ»: … Continue reading Ես Վ․ Սարոյան

Անգլերեն

I want to speak english but i dont want to study english Ես ուզում եմ խոսել անգլերեն, բայց ես չեմ ուզում սովորել անգլերեն: I want to wath TV but i dont want to talk on the telephone Ես ուզում եմ նայել հեռուստացույց, բայց ես չեմ ուզում խոսել հեռախոսով: I want to swim but i dont want to run Ես ուզում եմ լողալ, բայց ես չեմ ուզում վազել: I want to play ping-pong but i dont want to play baseball Ես ուզում եմ խաղալ սեղանի թենիս, բայց ես չեմ ուզում խաղալ բեյսբոլ: I want to do a magic trick but i … Continue reading Անգլերեն

Վիլյամ Սարոյան «Թե ինչ կարող է պատահել, երբ գոհացնում ես անշնորհակալ մարդկանց»

Մի ընտանիքում կույր մարդ կար, որին տալիս էին ամենաընտիր կերակուրը, հագուստը, անկողինը՝ ամեն, ամեն ինչ, բայց գիշեր-ցերեկ թնկթնկում էր ու դժգոհում, որ իր հետ շատ տմարդի են վարվում։ Ընտանիքի մյուս անդամները եթե ջուր էին խմում, ապա կույրին կաթ էին տալիս, յուրաքանչյուրը բավարարվում էր մի աման ապուրով, բայց կույրին երեքն էին տալիս։ Նրանք կես նկանակ հաց էին ուտում, իսկ կույրը՝ երեք։ Բայց միևնույն էր, նա ողբում էր շարունակ և անիծում իր բախտը։ Եվ կույրի ծնողները, չդիմանալով նրա թնկթնկոցին, շատ բարկանում և մորթում են իրենց միակ գառը, խորովում են և սկյուտեղով մատուցում։ Կույրը հոտվտում է, հետո շոշափելով ուզում է չափը իմանալ։ Վերջապես … Continue reading Վիլյամ Սարոյան «Թե ինչ կարող է պատահել, երբ գոհացնում ես անշնորհակալ մարդկանց»

Մարմիններն ու նյութերը մեր շրջապատում

Նայենք մեր շուրջը և կտեսնենք բազմաթիվ իրեր՝ աթոռ, սեղան, գիրք, մատիտ, խնձոր, բաժակ, համակարգիչ, ավտոմեքենա, ծառ և այլն: Այդ բոլորը մարմիններ են: Մարմիններ են նաև Երկիր մոլորակը, գիշերային երկնքում փայլա­տակող աստղերը, մեզ ջերմացնող Արեգակը, կենդա­նիները, բույսերը: Համեմատելով մարմինները՝ կարե­լի է պարզել դրանց միջև եղած նմանություններն ու տարբերությունները: Բոլոր մարմինները կազմված կամ պատրաստված են նյութերից: Նյութերը բազմաթիվ են: Դրանք տարբերվում են համով, հոտով, վիճակով, գույնով, այրվելու, ջրում լուծվելու և այլ հատկություններով: Երկաթը, ոսկին, պղինձը, թուղթը, ջուրը, ապա­կին, ռետինը նյութեր են: Իսկ ահա մեխը, մատանին, գավաթը, տետրը, բաժակը, աթոռը, գնդակը, սառույցը մարմիններ են, որոնք պատրաստ­ված կամ կազմված են վերը նշված կամ այլ … Continue reading Մարմիններն ու նյութերը մեր շրջապատում