Մաթեմատիկա

1․ Տրված թվերը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

 • 67=60+7=6×10+71

 • 308=300+8=3×100+8×1

 • 4552=4000+500+50+2=4×1000+5×100+5×10+2×1

 • 50305=50000+300+5=5×10000+3×100+5×1

 1. Կարգային միավորների գումարը գրի՛ր թվի տեսքով։

 • 6‧10000+2‧1000+5‧10+5‧1=62055

 • 4‧100000+3‧100+2‧1=40032

 • 5‧100000+4‧10000+3‧1000+8‧100+7‧10+2‧1=543872

 • 1‧100000+4‧10000+2‧1000+6‧100+6‧10+8‧1=14268

3․ Գրի՛ր այն թիվը, որը կազմված է միայն՝

 • 7 տասհազարյակից, 3 հազարյակից և 8 միավորից73008

 • 2 հազարյակից, 2 հարյուրյակից և 2 միավորից222

 • 5 հարյուրհազարյակից, 5 հազարյակից և 5 տասնյակից 505050

4․ Որքանո՞վ կմեծանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության հինգերորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 8-ով։ 50000-ով

 

 

Թվերի կցագրում

Օրինակ՝ Եթե 56-ին ձախից կցագրենք 2 թվանշանը, ապա կստանանք 256 թիվը։ 256-ը 56-ից մեծ է 200-ով։

Եթե 478-ին ձախից կցագրենք 2 թվանշանը, ապա կստանանք 2478 թիվը։ 2478-ը 478-ից մեծ է 2000-ով։

5․ Որքանո՞վ կմեծանա 48 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 4 թվանշանը։ 400-ով

6․ Որքանո՞վ կմեծանա 529 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 3 թվանշանը։3000-ով

7․ Հայկը Գագիկին առաջարկեց մտապահել որևէ եռանիշ թիվ և այդ թվին ձախից կցագրել 3 թվանշանը, այնուհետև ստացված թվից հանել մտապահած թիվը։ Արդյունքը Հայկին պարզ էր։ Ո՞րն էր այն։ 3000